KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / KGHM W REGIONIE / Dobry sąsiad / Wczoraj i dziś

Dobry sąsiad


KGHM chce być dobrym partnerem dla samorządów i mieszkańców terenów, na których funkcjonuje, dlatego realizuje szereg programów prospołecznych.

 

Odkrycie złoża rudy miedzi i budowanie LGOM wiązało się z intensywnym napływem ludności. Przed rozpoczęciem jego eksploatacji w 1960 roku Lubin liczył 3,5 tys. mieszkańców, zrujnowany Głogów jeszcze mniej, a cały obszar obecnego Legnicko‍-Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM) – 187 tys. W 1994 roku liczba ta wzrosła do 520 tys. osób, z czego w samym Lubinie mieszkało 85 tys. (na początku 2011 roku 74 tys.), w Legnicy 106 tys. (w 2011 roku około 100 tys.), w odbudowanym po zniszczeniach wojennych Głogowie – 74 tys. (na początku 2011 roku około 68 tys.), a w zbudowanych nieomal od podstaw Polkowicach – 22 tys. (w 2011 roku również około 22 tys.). Większość z inwestycji w infrastrukturę (nowe osiedla mieszkaniowe, drogi, obiekty kulturalne, szpitale i przychodnie medyczne, obiekty sportowe, ośrodki wypoczynkowe w innych częściach Polski) było dziełem KGHM, w której w latach 80. zatrudnienie osiągnęło rekordowy poziom 43 tys. osób. Licząc z rodzinami, z przedsiębiorstwem była związana ponad 1/5 mieszkańców LGOM.

W latach 80. XX w. Kombinat Górniczo‍-Hutniczy Miedzi rozbudował także szkolnictwo w regionie, tworząc szkoły o profilach: górniczym, hutniczym, ekonomicznym i medycznym. W jego strukturach znalazły się: Zespół Szkół Górniczych w Lubinie oraz trzy technika: górnicze w Lubinie oraz hutnicze w Głogowie i Legnicy. Dzięki Spółce powstała PWSZ w Legnicy oraz kierunki na Filii Politechniki Wrocławskiej w Legnicy. W 2002 roku pierwszych studentów przyjęła Uczelnia Zawodowa Zagłębia Miedziowego w Lubinie oraz Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach. KGHM Polska Miedź S.A., przekształcona we wrześniu 1991 roku w spółkę Skarbu Państwa, zapewnia dziś utrzymanie ok. 100 tys. mieszkańców regionu, licząc łączne zatrudnienie w przedsiębiorstwie i jego spółkach zależnych, a także w firmach kooperujących.

 

Podatki płacone przez KGHM Polska Miedź S.A. (w tys. zł) 2010 2011
Podatek dochodowy od osób prawnych CIT 1 267 287.26 2 204 067.70
Podatek dochodowy od osób prawnych z tytułu wypłaconej dywidendy 34 162.02 174 412.16
Dywidenda zapłacona na rzecz Skarbu Państwa 190 769.70 947 489.51
ZUS w tym: 710 473.50 752 620.12
składki ZUS finansowane przez pracodawcę 344 337.98 365 387.37
składki ZUS finansowane przez pracownika 366 135.52 387 232.71
Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 223 001.42 236 051.25
Podatek akcyzowy 51 633.60 53 102.31
Podatek od nieruchomości 131 978.52 133 687.02
Opłata za wydobycie kopalin 67 986.65 72 935.82
Opłata za składowanie odpadów 3 468.84 3 711.69
Opłata za ochronę środowiska 23 236.74 21 767.06
Opłata za wieczyste użytkowanie gruntów 7 211.81 7 720.22
PFRON 14 504.36 15 808.46
VAT niepodlegający odliczeniu 1 924.86 9 660.43
Inne opłaty 793.63 2 696.51
Razem 2 728 433.97 635 730.32

 

 

Aby w sposób bardziej profesjonalny i bardziej skuteczny realizować społeczną odpowiedzialność biznesu, Firma powołała w 2003 roku Fundację Polska Miedź (więcej na ten temat dalej w tym rozdziale). Aby promować sport wśród młodzieży i mieszkańców Zagłębia Miedziowego, Spółka jest sponsorem klubu piłkarskiego Zagłębie Lubin oraz klubów piłki ręcznej: MKS Zagłębie Lubin, SPR Chrobry Głogów i MSPR Siódemka Legnica (więcej w dalszej części tego rozdziału). Firma wspiera także wzrost zatrudnienia i rozwój kompetencji w regionie, współpracując z lokalnymi urzędami pracy, realizując programy adaptacji absolwentów szkół średnich, współpracując z uczelniami i szkołami profilowanymi czy organizując praktyki uczniowskie i studenckie (więcej na ten temat w części 1 tego rozdziału). Dzięki sponsorowaniu wielu cennych przedsięwzięć kulturalnych, naukowych czy sportowych KGHM Polska Miedź S.A. wychodzi naprzeciw społecznym oczekiwaniom środowiska. Firma prowadzi także aktywny dialog z samorządami, m.in. w kontekście rozbudowy zakładów górniczych. Miejsce, jakie w wielu dziedzinach zajmuje obecnie region legnicko‍-głogowski na mapie gospodarczej Polski, zawdzięcza właśnie istnieniu KGHM Polska Miedź S.A. Tylko z tytułu podatku od nieruchomości do kasy gmin wpłynęło w 2010 roku 131 mln zł, a w 2011 roku – 133,6 mln zł. Do samorządów trafia także część z podatku CIT (w 2011 roku Spółka z tego tytułu zapłaciła łączne 2,2 mld zł) oraz PIT (w 2011 roku pracownicy odprowadzili 236 mln zł podatku). W konsekwencji w Zagłębiu Miedziowym znajdują się jedne z najbogatszych gmin w kraju (Rudna, Polkowice). Wysokość zarobków kształtuje się na najwyższym poziomie, intensywnie rozwija się oświata, kultura, sport. Dzięki bezpośredniemu lub pośredniemu wsparciu z KGHM Polska Miedź S.A stałej poprawie ulega wiele aspektów życia w regionie.

DZIAŁAĆ GLOBALNIE, MYŚLEĆ LOKALNIE

Dla KGHM Polska Miedź S.A. bezpośrednim sąsiedztwem jest Zagłębie Miedziowe i – patrząc nieco szerzej – województwo dolnośląskie. Jednak – wraz z ekspansją zagraniczną – sąsiedztwo należy rozumieć coraz szerzej. Od maja 2010 roku to także społeczności w Kanadzie. Realizując główny cel strategii na lata 2009–2018, jakim jest rozwój bazy zasobowej i produkcji górniczej, Firma wspólnie z partnerem kanadyjskim, Abacus Mining & Exploration Corporation, utworzyła spółkę joint venture z większościowym udziałem KGHM Polska Miedź S.A. Jej zadaniem jest wydobycie miedzi i złota z położonego w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie złoża Afton‍-Ajax. Po przejęciu w 2012 roku kanadyjskiej spółki górniczej Quadra FNX pojęcie dobrego sąsiedztwa rozszerzyło się jeszcze bardziej – własnością KGHM stały się bowiem kopalnie w Kanadzie, USA i Chile.

Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.