KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / KGHM W REGIONIE / Odpowiedzialny pracodawca / Najcenniejszy kapitał społeczny

Odpowiedzialny pracodawca

KGHM Polska Miedź S.A. jest jednym z najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce, gwarantując bezpieczeństwo i stabilność zatrudnienia, atrakcyjne wynagrodzenie i bogaty pakiet socjalny. Świadczą o tym m.in. wyróżnienie przyznane spółce w 2010 roku w rankingu Universum Professional Survey – „Idealny Pracodawca”. W 2011 roku w tym samym rankingu, w kategorii „Inżynieria” firma zajęła 2. miejsce.

 

Od początku działania jednym z najważniejszych zasobów, którym dysponuje Spółka, są ludzie – doświadczona kadra kierownicza i pracownicy o wysokich kwalifikacjach. Podstawowym celem działań Firmy związanym z zarządzaniem kadrami jest zapewnienie niezbędnej liczby pracowników o określonych zawodach i kwalifikacjach oraz jak najlepsze wykorzystanie ich potencjału.
 

Najcenniejszy kapitał społeczny

Aby właściwie wykorzystywać kompetencje i wiedzę pracowników, w firmie wdrożony został System Zarządzania Potencjałem Społecznym. Wspomaga on realizację jej strategii biznesowej, obejmując m.in. system kształcenia i doskonalenia, planowanie karier i zarządzanie kompetencjami oraz proces rekrutacji i adaptacji.
 

System Zarządzania Potencjałem Społecznym (SZPS) ma na celu zapewnienie, że każdy pracownik:

  • jest profesjonalistą o wysokich kompetencjach,
  • pracuje w atmosferze otwartości, partnerstwa, uprzejmości i uczciwości,
  • jest współtwórcą norm, wartości i kultury organizacji.
     
Miedziowy koncern od 50 lat jest nie tylko jednym z liderów polskiej gospodarki, a od 1997 roku jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ale i firmą silnie związaną ze swoim regionem, zorientowaną na lokalne działania, dbającą o pracowników i środowisko, w którym funkcjonuje. Wpływ Spółki na otoczenie jest bardzo istotny – zatrudniające ponad 18,5 tysiąca pracowników przedsiębiorstwo jest największym pracodawcą Dolnego Śląska, a w firmach należących do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. pracuje kolejne 12,5 tysiąca osób. KGHM jest też największym podatnikiem w regionie.

Od początku działalności KGHM podejmował działania, które dziś z powodzeniem mogłyby zostać uznane za wynikające ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Ich zwieńczeniem jest strategia CSR (więcej na jej temat w rozdziale III), ujmująca w sposób kompleksowy 50­‍‑letnie doświadczenia i współczesne wyzwania stojące przed nowoczesnym przedsiębiorstwem.Łączna liczba pracowników według typu zatrudnienia, rodzaju, umowy o pracę i regionu w podziale na płeć
2010

2011
a) Łączna liczba pracowników,
    w tym:
18 639 18 615
        Mężczyźni
        Kobiety 
17 305
1 334
17 283
1 332
b) Pracownicy zatrudnieni
    na podstawie umowy
    o pracę, w tym:
18 639 18 615
   Pracownicy zatrudnieni
   na pełny etat, w tym:
18 624 18 600
        Mężczyźni
        Kobiety 
17 305
1 334
17 283
1 332
   Pracownicy zatrudnieni
   na niepełny etat, w tym:
15 15
        Mężczyźni
        Kobiety 
9
6
8
6
   Pracownicy zatrudnieni
   na niepełny etat, w tym:
17 352 17 535
        Mężczyźni
        Kobiety 
16 083
1 269
16 269
1 266
   Pracownicy zatrudnieni
   na czas określony, w tym:
1 287 1 080
        Mężczyźni
        Kobiety 
1 222
65
1 014
66
c) Pracownicy zatrudnieniu
    na podstawie umowy
    zlecenia i o dzieło, w tym
72 94
        Mężczyźni
        Kobiety 
57
15
80
14 
Łączna liczba nowo zatrudnionych
pracowników, odejść oraz wskaźnik
fl uktuacji pracowników według
grup wiekowych, płci i regionu

2010

2011
a) Łączna liczba pracowników,
    którzy odeszli z pracy
    w raportowanym okresie,
    w tym:
652 628
        Mężczyźni
        Kobiety 
607
45
585
43
b) Procent pracowników, którzy
    odeszli z pracy w
    raportowanym okresie,
    w tym
3,50% 3,40%
        Mężczyźni
        Kobiety 
3,30%
0,20%
3,10 %
0,20 %
c) Łączna liczba pracowników,
    którzy rozpoczęli pracę w
    jednostce w raportowanym
    okresie, w tym 
874 602
        Mężczyźni
        Kobiety 
821
53
563
39
d) Procent pracowników, którzy
     rozpoczeli pracę w
     raportowanym okresie
4,70% 3,20%
        Mężczyźni
        Kobiety 
4,40%
0,30%
3,00%
0,20%
 
 
 20102011
Odsetek zatrudnionych objętych umowami zbiorowymi 99,70% 99,70%
Wysokość wynagrodzenia pracowników najniższego szczebla w stosunku do płacy
minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji w podziale
na płeć
   
        Mężczyźni 7 893 zł 8 208 zł
        Kobiety 6 602 zł 6 798 zł
a) Stosunek wysokości wynagrodzenia pracowników, najniższego szczebla do
    wysokości płacy minimalnej na danym rynku w głównych lokalizacjach organizacji,
    w podziale na płeć:
   
        Mężczyźni 5,99 : 1 5,92 : 1
        Kobiety 5,01 : 1 4,90 : 1
b) Definicja "głównych lokalizacji" kraj kraj
c) Czy istnieje minimalne ustalone wynagrodzenie pracowników najniższego
    szczebla lub czy jest ono różne w głównych lokalizacjach w podziale na płeć
1317 zł/m-c 1386 zł/m-c
Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.