KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / PARTNER W BIZNESIE / Prawa człowieka

Prawa człowieka


W strategii CSR KGHM Polska Miedź S.A. dbałość o prawa człowieka jest jednym z celów strategicznych. Dziś 100% nowych inwestycji zagranicznych podlega ocenie pod kątem ryzyk związanych z naruszeniem praw człowieka i analizie wpływu na społeczność lokalną.


Firma przeprowadza także audyty dostawców dotyczące sprawdzania ich działalności pod względem przestrzegania praw człowieka (m.in. w tym zakresie Centralne Biuro Zakupów współpracuje z KGHM Shangai – spółka zależna, która odpowiada m.in. za weryfikację potencjalnych dostawców dla KGHM Polska Miedź S.A.). Doraźnie są także przeprowadzane audyty dostawców krajowych. Do końca 2011 roku nie stwierdzono przypadków naruszeń praw człowieka u dostawców.


Wyzwaniem, związanym z ekspansją zagraniczną Spółki, będzie opracowanie wytycznych dotyczących działań CSR i przestrzegania praw człowieka oraz współpraca ze społecznościami lokalnymi w spółkach zagranicznych przedsiębiorstwa. Będzie to wymagało m.in. przeprowadzenia szkoleń z zakresu przestrzegania praw człowieka w powiązaniu z procesem inwestycyjnym.

Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.