KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / PARTNER W BIZNESIE / Dbamy o klientów

Dbamy o klientów

Celem Spółki jest dostarczanie klientom wyrobów o jak najwyższej jakości. Zasadą przedsiębiorstwa jest terminowość dostaw, rzetelność i bezpośredni dialog. Firma zawsze płaci na czas i dostarcza na czas. Konkuruje też jakością serwisu.

 

Dwa podstawowe produkty – miedź i srebro – charakteryzują się bardzo wysoką stabilną jakością. Katody zwierają minimum 99,99% czystej Cu. Oprócz nich KGHM wytwarza także miedzianą walcówkę, wlewki oraz drut z miedzi beztlenowej. Katody są zarejestrowane w najwyższym jakościowo gatunku „A” na Giełdach Metali w Londynie i Szanghaju. Srebro o zawartości powyżej 99,99% Ag produkowane jest w postaci gąsek oraz granulatu. Ich jakość potwierdzają certyfikaty światowych giełd. Srebro jest zarejestrowane i posiada certyfikaty „Dobrej Dostawy” wystawione przez giełdy w Londynie (LBMA) i Dubaju oraz zarejestrowane jest na nowojorskiej giełdzie Nymex.

W zakresie odpowiedzialności za produkt przełomowym zdarzeniem dla KGHM Polska Miedź S.A. było przejęcie od central handlu zagranicznego w 1991 roku handlu miedzią i produktami pochodnymi oraz scentralizowanie sprzedaży w samej Spółce. W ten sposób zaczęła się budowa długoterminowej strategii, która pozwoliła Firmie wejść na nowe rynki zbytu, a jednocześnie umożliwiła zdobywanie doświadczeń zarówno w zakresie handlu, jak również produkcji oraz organizacji.

Konsekwencją wysokich wymagań partnerów było wzbogacenie asortymentu o srebro i ołów w postaci metalicznej, ren i drut beztlenowy. Zobligowało to także Firmę do zastosowania międzynarodowych standardów i – w konsekwencji – rejestrację marek handlowych dla miedzi katodowej (HMGB, HMGS, HML) poza Londynem, także na giełdzie w Szanghaju (rejestracja na LME odbyła się wcześniej) oraz srebra (KGHM HG) na giełdach międzynarodowych (LBMA, Dubai i Nymex).

 

Wymagania co do jakości produktów i dbałość o środowisko naturalne spowodowały wprowadzenie norm ISO do oddziałów hutniczych. Obecnie normy te funkcjonują jako zintegrowany system zarządzania jakością obejmujący: jakość produktu, bezpieczeństwo pracy i zarządzanie środowiskiem naturalnym. Jednym z celów systemu jest zaspokojenie oczekiwań klienta co do transparentności zachowań odnośnie obsługi, utrzymywania jakości produkcji i produktów. W ramach norm ISO możliwe jest przeprowadzanie audytu klienckiego bezpośrednio w oddziałach produkcyjnych, co przekłada się na budowę zaufania kooperacyjnego udzielonego Spółce.

KGHM Polska Miedź S.A. przykłada dużą wagę do budowania bezpośrednich relacji z klientami. W tym celu organizacja Spółki została tak zaprojektowana, aby każda istotna informacja docierająca do pojedynczego pracownika była szybko przekazywana do pozostałych struktur organizacyjnych Spółki. Dewiza, która jest stosowana wobec kontrahentów, to: "Słuchamy, odpowiadamy bez zwłoki, reagujemy na potrzeby".
 

Istotne znaczenie ma również stworzenie klientom możliwości zapoznania się z całym ciągiem technologicznym, począwszy od kopalń, a skończywszy na hutach. W ten sposób Spółka pokazuje, że w sposób jawny i transparentny podchodzi do jakości produktu, poziomu produkcji i nowoczesnych rozwiązań stosowanych w ciągu technologicznym. Kształtuje to lojalność kontrahentów i buduje świadomość, że KGHM Polska Miedź S.A. jest firmą odpowiedzialną społecznie.

Spółka czynnie uczestniczy w spotkaniach branżowych organizacji międzynarodowych oraz w targach, konferencjach i seminariach, dzięki czemu zdobywa wiedzę o rynku. Będąc uczestnikiem rynku międzynarodowego można zauważyć, jak bardzo istotną rolę w relacjach handlowych – zarówno po stronie odbiorców, jak i konkurentów – odgrywa CSR.

W ramach podtrzymywania relacji z odbiorcami i otoczeniem biznesowym Spółka organizuje corocznie spotkania z klientami krajowymi i zagranicznymi (w tym spotkania promocyjne w trakcie London Metal Exchange (LME) Week w Londynie). Jednocześnie chce się pokazywać jako Firma kultywująca i dbająca o tradycje związane z regionem i przemysłem, dlatego zaprasza klientów do udziału w obchodach organizowanych w ramach przedsiębiorstwa świąt branżowych, tj. Dnia Górnika i Dnia Hutnika.

Wszystkie te działania mają na celu budowanie trwałych relacji z jej partnerami i rynkiem, utrwalanie pozytywnego wizerunku Spółki oraz dobrej, długoterminowej współpracy. Przyczyniają się również do ugruntowania pozycji marki KGHM Polska Miedź S.A. i jej produktów w kraju i na świecie.

 

Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.