KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / PARTNER W BIZNESIE / Zasady ładu korporacyjnego / Dobre praktyki

Zasady ładu korporacyjnego

 

KGHM Polska Miedź S.A. jest zarządzana zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego i etyki. Spółka, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dokłada wszelkich starań, aby w codziennej działalności stosować zasady ładu korporacyjnego określone w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Na każdym etapie funkcjonowania realizować rekomendacje dotyczące dobrych praktyk spółek giełdowych oraz zalecenia kierowane do zarządów, rad nadzorczych oraz akcjonariuszy.

 


„Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” to zbiór zasad ładu korporacyjnego oraz budowania relacji przedsiębiorstw giełdowych z ich otoczeniem. To ważny instrument wzmacniający konkurencyjność rynku. Zasady te, w porozumieniu z emitentami i inwestorami, tworzy i modyfikuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, w formie pisemnej po raz pierwszy pojawiły się one w 2002 roku. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW” służą umacnianiu transparentności spółek notowanych na warszawskim parkiecie, podnoszeniu jakości komunikacji firm z inwestorami i wzmocnieniu ochrony ich praw.

 

Od 1 stycznia 2012 roku obowiązuje zmieniony zbiór zasad ładu korporacyjnego – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Spółka stara się stosować wszystkie rekomendowane zasady, mając na uwadze, że podnoszą one wartość Firmy w oczach akcjonariuszy. W celu realizacji przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej, zapewniającej szybki i bezpieczny dostęp do informacji wszystkim zainteresowanym stronom, Spółka wykorzystuje w możliwie najszerszym stopniu zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne technologie przekazywania informacji o Spółce (rekomendacja I.1 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”).

Zgodnie z zaleceniami „Dobrych Praktyk”, Spółka przygotowuje i przekazuje do publicznej wiadomości raporty bieżące i okresowe w dwóch wersjach językowych, publikując je na stronie internetowej. W serwisie są także dostępne: kalendarium kluczowych wydarzeń (kalendarz inwestora), informacje o polityce dywidendowej, informacje finansowe, notowania giełdowe a także aktualny skład Zarządu i Rady Nadzorczej, struktura Grupy Kapitałowej oraz aktualnie realizowana strategia.

W prowadzonej polityce informacyjnej Spółka nie zdecydowała się dotąd jedynie na rekomendowane bezpośrednie transmisje obrad Walnych Zgromadzeń. Ich przebieg jest jednak rejestrowany, a potem niezwłocznie upubliczniany na stronie internetowej w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Można je obejrzeć w zakładce Strefa Inwestora / Transmisje.Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.