KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / STRATEGIA / Ekspansja globalna spółki KGHM

Ekspansja globalna spółki KGHM

KGHM Polska Miedź S.A. jest firmą górniczo‍-hutniczą, która osiągnęła wysoki poziom kompetencji w zakresie technologii górniczej, metalurgicznej oraz sprzedaży miedzi i srebra. Jest rzeczą oczywistą, że zasoby rud miedzi na monoklinie przedsudeckiej są ograniczone i wraz z upływem czasu baza zasobów w tym regionie będzie się systematycznie zmniejszać. Udostępnienie nowych zasobów rudy miedzi, z przylegającego do obecnie eksploatowanych obszarów złoża Głogów Głęboki‍-Przemysłowy, pozwoli utrzymać obecny poziom wydobycia, jednak sięganie po zasoby rudy znajdujące się na większej głębokości (od 1100 m do 1350 metrów), ma znaczący wpływ na wzrost górniczych kosztów eksploatacji (większe ciśnienia górotworu, wyższa temperatura itp.), a tym samym obniżenie pozycji konkurencyjnej KGHM.

 

 

Dlatego w strategii rozwoju Firmy na lata 2010–2018 jednym z nadrzędnych celów strategicznych jest pozyskiwanie nowych aktywów zasobowych. Ma temu służyć:


1. eksploracja nowych złóż w regionie
   (m.in. koncesja na rozpoznanie złóż w 
   Niemczech, czyli projekt Weisswasser),
 

2. przejęcia w sektorze górniczym.

Wszystkie projekty związane z przejęciami w sektorze górniczym muszą spełniać podstawowe kryteria rentowności przy dającym się zaakceptować poziomie ryzyka. Spółka KGHM preferuje projekty w państwach stabilnych politycznie i gospodarczo, o prawodawstwie przyjaznym inwestycjom zagranicznym oraz górnictwu. Do tego grona należą państwa NAFTA (Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu) oraz stabilne państwa Ameryki Łacińskiej (Chile oraz Peru), państwa Afryki Południowej (RPA, Namibia, Botswana, Maroko) oraz państwa europejskie.


Aby zrealizować postawione w strategii cele w 2010 roku KGHM Polska Miedź S.A. podpisała z Abacus Mining & Exploration Corporation, z siedzibą w Vancouver w Kanadzie, umowę przystąpienia do spółki joint venture pod nazwą KGHM Ajax Mining Inc. Nowa spółka, w której polska firma ma 80% udziałów, realizowała będzie projekt eksploatacji rud miedzi i złota ze złoża Afton‍-Ajax, które znajduje się w zachodniej Kanadzie,w południowo‍-środkowej części Kolumbii Brytyjskiej, około 5 kilometrów na południowy zachód od miasta Kamloops. To pierwsza tak znacząca inwestycja Spółki na rynkach zagranicznych.

Okres eksploatacji planowanej kopalni odkrywkowej przewidywany jest na około 23 lata. Dzięki posiadaniu złoża w Kanadzie, kraju stabilnym gospodarczo i politycznie, KGHM Polska Miedź S.A. zamierza zwiększyć produkcję miedzi w koncentracie o 40 tys. ton rocznie i złota o blisko 3 tony. 

Kolejnym krokiem ku realizacji strategii było zakończenie, na początku 2012 roku, transakcji przyjaznego przejęcia przez spółkę kanadyjskiej firmy górniczej Quadra FNX. Wartość transakcji wyniosła 2,9 mld dolarów kanadyjskich, czyli 9,1 mld złotych. KGHM Polska Miedź S.A. sfinansowała tę transakcję ze środków własnych. W ten sposób Firma stała się globalnym graczem na rynku metali nieżelaznych. Własnością Spółki są kopalnie w Kanadzie, USA i Chile. KGHM jest także współwłaścicielem złoża Sierra Gorda w Chile. Gwarantuje to Spółce bezpieczeństwo surowcowe w globalnej gospodarce i daje jej 4. miejsce na świecie pod względem posiadanych zasobów miedzi. 


Kompas

 

KGHM Polska Miedź S.A. – dzisiaj Portfel aktywów górniczych w bezpiecznych jurysdykcjach

Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.