KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / O NAS / O KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. / KGHM LIDEREM RYNKU MIEDZI / Produkty w KGHM

O KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.


PRODUKTY W KGHM

Podstawowe produkty KGHM to miedź i srebro. W ostatnich latach wielkość produkcji miedzi ustabilizowała się na poziomie 500–550 tys. ton rocznie. Miedź jest oferowana klientom głównie w postaci miedzi rafinowanej (katodowej), walcówki miedzianej (do produkcji kabli i drutów) oraz wlewek okrągłych i drutu z miedzi beztlenowej. W 2011 roku KGHM Polska Miedź S.A. była ósmym producentem miedzi elektrolitycznej na świecie (Copper Survey 2012). W 2011 roku wolumen sprzedaży miedzi i wyrobów z miedzi na rynek krajowy stanowił 21,4% ich sprzedaży ogółem, natomiast eksport stanowił 78,6% produkcji tego asortymentu. W tym okresie największymi zagranicznymi odbiorcami miedzi produkowanej przez Spółkę były: Niemcy, Chiny, Włochy, Czechy.


Firma produkuje również ponad 1 200 ton srebra rafinowanego rocznie. Jest ono sprzedawane w postaci gąsek (sztabek) i granulatu. Srebro znajduje zastosowanie nie tylko w jubilerstwie, ale także w przemyśle elektronicznym i elektrycznym oraz fotograficznym. Jest przedmiotem obrotu na kilku rynkach terminowych na świecie – między innymi na London Bullion Market Associations. Spółka KGHM w 2011 roku była pierwszym producentem srebra rafinowanego na świecie (Silver Survey 2012). W ciągu 2011 roku sprzedaż na rynek krajowy stanowiła 2,7% wolumenu ogólnej sprzedaży srebra, natomiast na eksport 97,3%. Największymi odbiorcami zagranicznymi tego metalu szlachetnego były: Wielka Brytania, USA i Belgia.
 

Podstawowe produkty Spółki (miedź elektrolityczna i srebro rafinowane) charakteryzują się bardzo wysoką jakością, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami (więcej na ten temat w rozdziale 4). Od momentu rozpoczęcia procesu produkcyjnego w Firmie wyprodukowano już ponad 16 mln ton miedzi oraz ponad 20 tys. ton srebra.
 

Nietypowym – dla kopalni miedzi produktem – jest sól kamienna, wydobywana w Zakładach Górniczych „Polkowice‍-Sieroszowice” od września 1991 roku. Wykorzystywana jest w przemyśle chemicznym, spożywczym, ciepłownictwie, farbiarstwie, garbarstwie, do celów spożywczych, do produkcji pasz dla zwierząt oraz do zimowego utrzymania dróg. Rocznie Spółka wydobywa 457 171 Mg soli. W ofercie są także inne metale przemysłowe i szlachetne: bardzo rzadki ren (roczna produkcja na poziomie 5 ton daje Firmie piąte miejsce na świecie), surowy i rafinowany ołów (produkcja ok. 25 tys. ton rocznie), nikiel (0,6 tys. ton), złoto (23 tys. uncji), platyna i pallad (3 tys. uncji), a także selen (85 ton). Spółka wytwarza też ponad 630 tys. ton kwasu siarkowego rocznie.

 Działalność produkcyjna


Wiele z tych produktów powstaje w wyniku zagospodarowania odpadów. Po odzyskaniu złota pozostają niewielkie ilości bogatego koncentratu platynowo‍-palladowego, który jest dostarczany do innych rafinerii. Do produkcji nadrenianu amonu wykorzystuje się ścieki, powstające z gazów oczyszczanych podczas produkcji miedzi. Nadrenian amonu jest związkiem zawierającym ok. 69,4% czystego renu.
 

Do produkcji ołowiu rafinowanego wykorzystuje się materiały powstające we wstępnych fazach procesu wytopu miedzi. Kwas siarkowy uzyskiwany jest z utylizowanych gazów zawierających dwutlenek siarki, powstających podczas przetopu koncentratów miedzi w procesie zawiesinowym oraz w trakcie wytopu miedzi z kamienia miedziowego. Z kolei siarczan miedzi i siarczan niklu produkowany jest z elektrolitu wyprowadzanego z procesu elektrorafinacji miedzi. Kruszywa drogowe produkowane są z żużla, powstającego w trakcie procesu wytapiania miedzi w piecach szybowych. Oprócz korzyści ekonomicznych wykorzystanie gospodarcze odpadów towarzyszących procesom produkcji miedzi ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska.

Wykorzystane surowce/materiały według masy i objętości

2010

2011

Łączne zużycie materiałów, łącznie z materiałami nabytymi od dostawców zewnętrznych oraz uzyskanymi ze źródeł wewnętrznych (produkcja na własne potrzeby, działalność wydobywcza, etc.)

Wydobycie rud miedzi:
30 805 183 Mg

Wydobycie rud miedzi:
31 240 837 Mg

 

Produkcja roczna

Produkt

Wielkość produkcji w 2011 r.

Katody miedziane

  571 041 Mg

Walcówka Cu‍-ETP

  226 235 Mg

Drut Cu‍-OFE

    15 225 Mg

Drut CuAg

      1 198 Mg

Wlewki miedziane

    20 320 Mg

Srebro rafinowane
(granule i wlewki)

1 259 566 kg

Kwas siarkowy techniczny

  636 248 Mg

Sól kamienna

  457 172 Mg

Miedź granulowana

      2 260 Mg

Siarczan miedzi

      5 533 Mg

Siarczan niklu

      2 481 Mg

Selen techniczny

     84 674 kg

Złoto metaliczne

   703,767 kg

Ołów surowy

    30 010 Mg

Ołów rafinowany

    25 234 Mg

 

Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.