KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / O NAS / O KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. / KGHM – WSZYSTKO WOKÓŁ MIEDZI / Metryczka Spółki

O KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. powstała w 1961 roku jako Kombinat Górniczo‍-Hutniczy Miedzi z misją zagospodarowania, odkrytego cztery lata wcześniej na Dolnym Śląsku, największego pojedynczego złoża rud miedzi w Europie, rozciągającego się na powierzchni około 470 km2. Pod koniec 2011 roku, między innymi po inwestycjach w Kanadzie, Firma jest ósmym na świecie producentem miedzi elektrolitycznej i pierwszym srebra metalicznego. Dzięki kolejnym, realizowanym już w 2012 roku akwizycjom, pozycja Spółki w globalnych rankingach jeszcze wzrośnie.


KGHM to nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo, które stawia na stabilność, odpowiedzialność oraz rozwój pracowników i organizacji. Największym akcjonariuszem Spółki jest Skarb Państwa, który posiada 63 589 900 akcji, co stanowi 31,79% jej kapitału zakładowego. Stosowane przez KGHM Polska Miedź S.A. najnowsze metody wydobycia i przetwarzania rud miedzi oraz nowoczesne systemy organizacji i zarządzania, pozwalają na bezpieczną dla środowiska produkcję najwyższej jakości miedzi i srebra oraz innych surowców, bez których nie byłby możliwy rozwój współczesnych technologii. Zgodnie z korporacyjnym przesłaniem KGHM Polska Miedź S.A. tworzy przyszłość, wytwarzając tradycyjne surowce nowoczesności.


Odkrycie 23 marca 1957 roku przez dr. Jana Wyżykowskiego bogatego złoża rud miedzi w samym sercu Europy – największego pojedynczego złoża na całym kontynencie – było jedną  z największych sensacji geologicznych drugiej połowy XX wieku. Odmieniło oblicze całego regionu, który zmienił się w jeden z najważniejszych i najnowocześniejszych okręgów przemysłowych w Polsce.
 

metryczkaKGHM Polska Miedź S.A. dysponuje w pełni zintegrowanym technologicznie procesem, w którym produkt końcowy jednej fazy ciągu produkcyjnego stanowi półprodukt wykorzystywany w kolejnej fazie. Aktualnie eksploatowane pokłady znajdują się na głębokości od 600 do 1380 metrów, ale KGHM buduje już szyby umożliwiające eksploatację złoża zalegającego na głębokości do 1400 metrów. Zakładając, przez najbliższe 15–20 lat, produkcję górniczą na obecnym poziomie, żywotność zakładów górniczych należących do Spółki w Polsce ocenia się na kolejnych 40–50 lat.

 

Ruda miedzi z zakładu górniczego jest transportowana do zakładów przeróbki, gdzie następuje proces jej wzbogacania. W jego wyniku powstaje koncentrat miedzi. W Zakładach Wzbogacania Rud wytwarza się rocznie około 2 mln ton koncentratu zawierającego 24% miedzi, który jest dostarczany do hut, gdzie jest przetapiany i rafi nowany ogniowo na miedź anodową. Ta z kolei w procesie rafi nacji elektrolitycznej przerabiana jest na katody miedziane. Z katod produkuje się walcówkę oraz wlewki okrągłe. Z kopalń Spółki KGHM wydobywa się rocznie około 30 mln ton urobku rud miedzi, zawierającej 1,64% „czerwonego złota” oraz znaczące ilości srebra. A znad pokładów miedzi wydobywana jest sól kamienna.

Akcjonairusz

Z kopalń Spółki KGHM wydobywa się rocznie około 30 milionów ton urobku rud miedzi, zawierającej 1,64% „czerwonego złota” oraz znaczące ilości srebra.

Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.