KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
rozmiar czcionki: A A A raport PDF
Strona główna / O NAS / WSTĘP / List Prezesa Zarządu

WSTĘP

Szanowni Państwo

Surowce produkowane przez KGHM Polska Miedź S.A., są podstawą nowoczesnych i bezpiecznych technologii, kluczowych dla teraźniejszości i wyznaczających przyszłość naszego rozwoju. Miedź, ze względu na wyjątkowe właściwości, znajduje zastosowanie praktycznie wszędzie. Jest wykorzystywana w przemyśle elektrotechnicznym i elektroenergetycznym, trudno sobie bez niej wyobrazić urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że produkcja miedzi i srebra nie pozostaje bez wpływu na otoczenie społeczne i środowiskowe.


Herbert WirthOd 50 lat KGHM Polska Miedź S.A. tworzy miejsca pracy i pozytywnie wpływa na rozwój lokalny. Jednocześnie mieszkańcy Zagłębia Miedziowego narażeni są na uciążliwości związane z działalnością przemysłową. Dlatego od początku powstania przemysłu miedziowego Firma podejmowała szereg ambitnych działań prospołecznych, które są wiarygodnymi świadectwami naszej odpowiedzialności. Od 3 lat nasze wysiłki CSR doceniane są przez rynek, czego wyrazem jest między innymi obecność KGHM w prestiżowym Respect Index na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bezpośrednim powodem powstania tego raportu była chęć zebrania informacji dotyczących odpowiedzialności społecznej Spółki i podzielenie się nimi z naszymi interesariuszami. Jesteśmy dumni, że KGHM, jako pierwsza Firma z branży wydobywczej w Polsce, opracowała raport odpowiedzialności społecznej.

Jako globalny uczestnik rynku produkcji miedzi i srebra, pragniemy nadal, w sposób przewidywalny i odpowiedzialny, budować swoją przyszłość. Chcemy zachować równowagę pomiędzy potrzebami rozwoju przedsiębiorstwa, a oczekiwaniami naszych interesariuszy i potrzebami ochrony środowiska naturalnego. Dlatego w 2011 r. podjęliśmy prace nad zbudowaniem strategii odpowiedzialności społecznej. Strategia ta wspiera realizację celów biznesowych Firmy, bazuje na wytycznych ISO 26000 i wpisuje się w realizację celów „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”.
 

Nasz pierwszy raport CSR, opracowany zgodnie z metodologią GRI (Global Reporting Initiative) kierujemy do naszych interesariuszy. Prezentujemy w nim nasze dokonania w zakresie odpowiedzialności społecznej w latach 2010‍–2011 oraz zapraszamy do dialogu i współpracy. Jako Firma odpowiedzialna, chcemy spełniać oczekiwania naszych interesariuszy – pracowników, klientów, dostawców, społeczności lokalnych oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska. Zależy nam na budowaniu zaufania do naszej Firmy i minimalizowaniu wszelkich ryzyk, także tych społecznych i środowiskowych.
 

Pragnę bardzo serdecznie podziękować zespołowi ludzi, który mając na względzie dobro Firmy i dobro wspólne, angażuje się w działania na rzecz odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju w KGHM Polska Miedź S.A.
 

Zachęcam do lektury Raportu.

Herbert Wirth
podpis
Prezes Zarządu
Raport na skróty
Jan Kochanowski (1530­-1584) – poeta i dramaturg polski epoki renesansu,
studiował na Akademii Krakowskiej i na uniwersytetach w Królewcu i Padwie, sekretarz króla Polski
ZygmuntaII Augusta. Uważany za jednego z najznakomitszych twórców okresu renesansu w Europie,
najwybitniejszego poetę słowiańskiego, który przyczynił się do rozwoju polskiego języka literackiego.